Politika

Orbán Viktor, az Arany (AUR) és a romániai magyarok

Érthető, hogy a politikai paletta jobb szélén elhelyezkedő európai pártok megpróbálják egyesíteni erőiket a nagyobb befolyásszerzés érdekében. Egységből lehet a többség jelszó motiválhatta a Vox spanyol párt által szervezett madridi, „Megvédeni Európát” című tanácskozás résztvevőit. (15 párt képviseltette magát 12 európai országból).

Közös nyilatkozatot fogadtak el, mi több, brüsszeli koordinációs iroda létrehozásáról is megegyeztek, de akárcsak decemberben a hasonló szellemű varsói fórumon, most sem jött létre új, szélsőjobboldali EP-frakció.

A legnagyobb frakcióval rendelkező Európai Néppárt szerencséje, hogy a 12 országból csak két kormányfő, Mateusz Morawiecki és Orbán Viktor vett részt, a többiek pártjai hazájukban nincsenek kormánykoalícióban. Ráadásul az olasz Matteo Salvini és Georgia Meloni, akárcsak Varsóban, most is távolmaradt.

Ezeknek a szélsőjobboldali pártoknak csak deklarált nacionalizmusa és migránsellenesége közös, egyéb témákban, mint a korrupcióellenes harc, az ukrajnai helyzet megítélése és egyéb ügyek, már eltérőek a vélemények, ezért sem jött össze a közös EP frakció.

A romániai magyarok számára komoly veszélyt jelent, hogy az AUR (Románok Egyesüléséért Szövetség) szélsőséges nézeteinek egy része plágiumgyanúsan egyezik a FIDESZ retorikával, jobban mondva nem azzal, amit mondanak, hanem amit csinálnak. (Orbán Viktor: „ne figyeljenek oda arra, amit mondok, egyetlen dologra figyeljenek, amit csinálok” 2011 október).

Jó példa a kettősségre, hogy 2019-ben Lázár János, volt kancelláriaminiszter, eltérve a hivatalos állásponttól, prominens FIDESZ vezetőként rótta le tiszteletét Horthy Miklós kenderesi sírja előtt, hősnek, igazi magyar hazafinak nevezve a volt kormányzót. Mára az Orbán- kormány egyre bátrabban vállalja fel, hogy szellemi-ideológiai gyökereit a Horthy korszakban találja meg.

Nem meglepő, hogy napjainkban az AUR vezetői Ion Antonescu marsallt és Corneliu Zelea Codreanu vasgárdista vezetőt a nemzet hősei közé sorolják, rehabilitációjukat azzal indokolva, hogy „voltak jó tetteik is”. (akárcsak Horthynak).

Elgondolkoztató és a helyzetet jól szemlélteti, George Simion, az AUR társelnökének a DIGI FM-nek adott nyilatkozata: „Románia Orbán Viktora vagyok, mert az AUR és a FIDESZ ideológiája megegyezik”.

Ez tételesen nem igaz, de sok a rokonvonás, ami az ellenségképgyártásban, a sokszínűség zsigeri elutasításában, a diktatórikus vezetés alkalmazásában, illetve az erre való törekvésben nyilvánul meg.

Az AUR vezetői nyíltan hangoztatják, hogy elhallgattatnák az ellenvéleményű írott és elektronikus sajtót. Fekete listáznák és betiltanák ezeket, mert még nincs elég anyagi forrásuk a megvételre, bedarálásra, fazonátalakításra, a meglévő minta alapján.

Az AUR támogatottságának növekedésére, (2020 szeptember 1%-2022 január 20,6%), számos magyarázat van, nem részletezem.

A romániai magyarság számára a legfőbb veszélyt, adott esetben, az AUR esetleges kormánykoalíciós szerepvállalása jelenti. Akkor az RMDSZ ellenzékben hiába tiltakozna a közösségünket hátrányosan érintő intézkedésekre. A többség azzal érvelhet és példálózhat, hogy az önkormányzatiság ellehetetlenítése a prefektúrák szerepkörének növelésével (lásd kormánymegbízott), valamint a tanügyi modernizációs törekvéseknek, a decentralizáció és a szubszidiaritás érvényre juttatásának ellehetetlenítése FIDESZ mintára történik.

Kisebbségi közösségi jogok kérdésében, az Európai Parlamentben, illetve az Európai Tanácsban, az eddigi kevéshez képest is körülményesebb lesz támogatást kapni, ha marad az Orbán Viktor-EU szembenállás.

Nehezíti a dolgot, hogy az AUR Fidesz mintára érvelhet a nemzeti szuverenitás mellett: „Az uniós jog elsőbbsége kizárólag azokon a területeken állhat fenn, ahol az Európai Unió hatáskörrel rendelkezik, ennek kereteit az EU alapszerződései rögzítik”. Orbán Viktor ezzel az érvvel vette védelmébe a lengyel alkotmánybíróság Unió elleni határozatát.

Még ha valamilyen csoda folytán, uniós jogszabály születne a kulturális és nyelvi sokszínűség megerősítésére, ez nem lévén az EU alapszerződésekben, így a fentiek szerint nem lenne kötelező adott tagország számára.

A bemutatott tényeken, a megosztottsághoz vezető táborelvű árokásáson és sok minden máson, a romániai magyarok helyzetével kapcsolatban, el kéne gondolkozzon úgy a FIDESZ, mint az ellenzéki koalíció, attól függetlenül ki nyeri a magyarországi parlamenti választásokat. Megszívlelendő, hogy az árok az egyedüli építmény a földön, amelynek létrehozása fentről kezdődik.

Romániában legtöbb gondolkozni- és tennivalója az RMDSZ-nek van, főként addig, amíg a kormánykoalíció tagja.

Lakatos P.


Érdekelhet még...

Népszerű cikkek...